Hodnocení ekonomické efektivity

CBA, MKA, Oceňování nemovitostí a podniků, Evropské žádosti

Portfolio

CBA

Analýza nákladů a výnosů (CBA)

Přepravní prognóza
Finanční analýza
Ekonomická analýza
Riziková a citlivostí analýza
MKA

Multikriteriální analýza (MKA)

Speciální MKA
(Rezortní metodika - přílohy 2,3,4 a 8)
Zjednodušené multikriteriální analýzy
Vážené mutikriteriální analýzy
Zjednodušená ekonomická analýza

Zjednodušená ekonomická analýza

Analýza problému
Stanovení cílového stavu
Návrhy možných variant
Analýza variant a doporučení
Ostatní a doplňkové analýzy

Ostatní a doplňkové analýzy

Metoda analýzy efektivnosti nákladů (CEA)
Metoda analýzy ekonomického dopadu (EiA)
Analýza DETR
(Department Environment Transport Region)
SWOT analýza
Záměr projektu

Záměr projektu

ZP dle Směrnice MD V2-2012
- Příloha A - VZOR 80-83
- Příloha C - Ekonomické hodnocení
Souhrnné rozpočty (dle Směrnice č.20 SŽDC)
Oceňování podniků

Žádosti

Connecting Europe Facility (CEF)
Operační program doprava (OPD)
Oceňování podniků

Oceňování

Oceňování podniků
Oceňování nemovitostí
Tržní odhady

Něco o firmě

Společnost ZHBC s.r.o. byla založena v roce 1999. Letos tedy slaví 24 let svého působení na českém trhu. V současné době společnost působí především jako rodinný podnik, jehož obrat dnes činí cca 2,5 mil. Kč ročně.

Za léta její existence měla možnost se významně zapojit do celé řady zajímavých projektů pro mnoho klientů (viz. reference). Od daňového poradenství se postupem času vypracovala do oblasti tvorby širokého portfolia různých analýz a oceňování nemovitostí a podniků.

Postupně se stala konkurencí respektovanou a klienty vyhledávanou firmou v oboru. V poslední době se zaměřuje především na oblast ekonomických hodnocení, metodik a evropských žádostí. Jednatelem společnosti je Ing. Dominik Žďánský, který má 15 let zkušeností s finančními a ekonomickými analýzami a kontrolou i tvorbou žádostí do evropských strukturálních fondů. Současně působí v několika hodnotících komisích na Ministerstvu dopravy ČR.

Externí poradenskou sílou je Ing. Patrik Žďánský, soudní znalec v oboru stavebnictví a oceňování podniků a Ing. Yvona Žďánská s mnohaletými zkušenostmi z realizace staveb a územního plánování.

zavoláme vám

Naše práce v číslech

11

Let praxe v oboru

24000

Počet hodin praxe

>30mld.

Součet CIN zpracovaných analýz

6,91

Průměrné číslo % EIRR v CBA

Naši klienti

Veřejné instituce

Projekční společnosti

SUDOP Praha viamont projoekt logo finberry solution logo valbek logo ATE logo

Reference

Analýza nákladů a přínosů

Klient
CIN (Kč)
Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ
Metroprojekt
nad 1,8 mld
Elektrizace trati Březno u Chomutova - Chomutov
SUDOP Praha
do 1,8 mld
Rekonstrukce žst. Kutná Hora
Valbek
nad 1,8 mld
Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)
Metroprojekt
nad 1,8 mld
Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“
SUDOP Praha
nad 1,8 mld

Multikriteriální analýzy

Klient
CIN (Kč)
ETCS Uzel Praha
SUDOP  Praha
do 1,8 mld
GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov
SUDOP  Praha
do 1,8 mld
ETCS+DOZ Votice - České Budějovice
SUDOP Praha
do 1,8 mld
ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště
SUDOP Praha
do 1,8 mld
ETCS+DOZ Kolín - Havlíčkův Brod - Brno
SUDOP Praha
do 1,8 mld

Alternativní hodnocení

Klient
CIN (Kč)
Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník
SG Geotechnika
do 1,8 mld
Implementace managementu mimořádných událostí
Intesys
do 1,8 mld
Doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky st.hr.
ATE
do 30 mln
Rekonstrukce mostu v km 1,075 trati Postoloprty - Louny
DIPONT
do 30 mln
Sanace železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 - 25,980
DIPONT
do 30 mln

Evropské žádosti

Klient
CIN (Kč)
CEF: Optimalizace trati v úseku odb.Berounka - Karlštejn
Správa železnic
do 1,8 mld
CEF: Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov
Správa železnic
do 1,8 mld
OPD: Rekonstrukce žst. Řetenice
Správa železnic
do 1,8 mld
OPD: GSM-R Votice - České Budějovice
SUDOP Praha
do 1,8 mld
OPD: Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty
SUDOP Praha
do 1,8 mld
Více referencí

BLOG

Problematika CBA

CBA – je zkratka pro analýzu nákladů a přínosů (z anglického originálu „Cost-Benefit Analysis“). Jedná se analytický nástroj, který je používán při hodnocení investičního rozhodnutí (projektu). CBA slouží především k posouzení, v jaké míře projekt přispívá ke změně úrovně blahobytu společnosti a také k posouzení, jak přispívá ke konkrétním cílům politiky státu a soudržnosti EU. […]

-CELÝ ČLÁNEK

Problematika MKA

MKA – multikriteriální analýza (z anglického multi-criteria analysis) je analýza zahrnující více hledisek. Je užitečná, když jsou některé cíle těžko postižitelné jinými cestami. Je vhodná pro posuzování více variant projektu dle různých kritérií a podkritérií a jejich poměrných vah, v různých oblastech s různými cíli. Zároveň je vhodná právě v případech kde nelze aplikovat metodu […]

-CELÝ ČLÁNEK

Problematika Oceňování podniků

Finanční ocenění podniku si klade za cíl vyjádřit hodnotu podniku, případně jeho části, pomocí určité peněžní částky, přičemž potenciál podniku je oceněn peněžním ekvivalentem. Hodnota podniku závisí na účelu ocenění a na subjektu, z jehož hlediska je ocenění zpracováno. Teorie oceňování definuje čtyři kategorie hodnoty: Tržní hodnota, Investiční hodnota, Objektivizovaná hodnota a Obvyklá hodnota. Tržní […]

-CELÝ ČLÁNEK

Zavoláme Vám

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.