BLOG

Problematika CBA

zhbccz / 14 dubna, 2019 / Blog

CBA – je zkratka pro analýzu nákladů a přínosů (z anglického originálu „Cost-Benefit Analysis“). Jedná se analytický nástroj, který je používán při hodnocení investičního rozhodnutí (projektu). CBA slouží především k posouzení, v jaké míře projekt přispívá ke změně úrovně blahobytu společnosti a také k posouzení, jak přispívá ke konkrétním cílům politiky státu a soudržnosti EU. Cílem analýzy nákladů a přínosů není nalézt možné alternativy, ale tyto alternativy porovnat a umožnit efektivnější přidělování zdrojů a zároveň demonstrovat přínosy dané intervence pro společnost. Princip CBA je založen na srovnání varianty zahrnující hodnocenou investici s variantou bez této investice (přírůstková analýza).

Metoda CBA slouží především k hodnocení projektů z veřejné sféry (nebo partnerských iniciativ mezi veřejným a soukromým sektorem), v tomto případě konkrétně investice do dopravní infrastruktury. Metoda porovnává přínosy, benefity (Benefits), které vyjadřují jakékoliv pozitivní efekty, s náklady v nejširším slova smyslu (Costs) čili negativními efekty investice (nejedná se jen o náklady v účetním slova smyslu). Podstatou metody je analýza dopadů investice na dotčené subjekty, kvantifikace zjištěných efektů a dále převod na společnou číselnou (ideálně finanční) jednotku.
CBA je vlastně metodický postup, jehož výsledek umožní zodpovědět základní otázku CO a KOMU (v případě socioekonomické analýzy) realizace investičního projektu přináší, resp. bere.

Takto vymezené dopady realizovaného opatření jsou následně agregovány, převedeny na hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě nichž lze rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosem či nikoli. V případě srovnávání dvou nebo více investic, pak umožňují vypočtené ukazatele stanovit jejich pořadí nebo určit preferenci jednoho projektu před druhým

zpět na hlavní

Zavoláme Vám

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.